TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

İşbu Metni onaylayarak, ONP Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)’nin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirket tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, Şirket’e ait elektronik ortamlarda sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları, çağrı merkezi ve diğer elektronik iletişim araçları) kullanarak tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza veriyorum.

Toplanan kişisel verilerimin, Şirket’in sunucu ve veri saklama/depolama hizmetini aldığı ve sunucuları yurt dışında bulunan tedarikçisi ile paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

Tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza veriyorum. Tarafımca verilmiş işbu rızanın anlamı, sonuçları ve geri alınabilir olduğu konusunda aydınlatıldığımı ve bu doğrultuda Şirket’e, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimini de aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi-İYS (https://hs.iys.org.tr/) üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.