TATİLDÜKKANI GİZLİLİK POLİTİKASI

GENEL OLARAK

Bu internet sitesi Koşuyolu Mahallesi, Mahmut Yesari Caddesi No: 78 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim ONP Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir. Bu internet sitesini ziyaretiniz ve bu internet sitesi aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında elde ettiğimiz verilerin ne şekilde kullanacağı ve korunduğu ve haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla, işbu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) metni hazırlanmıştır. Bu internet sitesini ziyaret ederek işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZLER

Şirket, sizlerden rızanız ya da ilgili kanuni düzenlemeler doğrultusunda hukuka uygun şekilde elde edilen verileriniz, hizmetlerimizi sunabilmemiz, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ve diğer ilgili kanuni düzenlemelerin getirdiği bütün yükümlülüklere uymayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, KVKK’nın 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından hazırlanan “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni”ni inceleyerek, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, nasıl korunduğu ve saklandığı, haklarınızın neler olduğu ve bu haklarınızı nasıl kullanacağınız konuları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Şirket, kullanıcıların bilgisayarlarına veya mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri internet sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalar olan, Çerez (Cookie)’leri kullanmaktadır. İnternet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla hazırladığımız “Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni”ni inceleyerek Çerezler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İŞLEM GÜVENLİĞİ VE SSL SERTİFİKASI

Şirket, SSL sertifikasına sahiptir. İnternet sitemiz üzerinden kredi kartınızı kullanarak yapacağınız tüm işlemlerinizin güvenliği SSL şifreleme teknolojiyle güvence altına alınmıştır. SSL sertifikasının aktif olduğunu, ödeme işlemleri için kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda kullandığınız browser türüne göre, tarayıcınızın alt kısmında veya adres çubuğunun yan kısmında bir kilit simgesinin görünmesi ile teyit edebilirsiniz. İnternet sitemiz üzerinden ödeme işlemine başladığınızda internet sitemizden bağımsız olarak, kullandığınız cihaz ile banka arasında şifreli bir bağlantı kurulmaktadır ve browser aracılığı ile gönderdiğiniz hiçbir bilgi Şirket personeli veya üçüncü taraflar tarafından paylaşılamaz ve görüntülenemez. İnternet sitemiz üzerinde müşteri kredi kartı bilgileri kayıt edilmemektedir.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTE BAĞLANTILARI VE ÜRÜNLERİ

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer verildiği üzere, üçüncü taraf çerezlerin ve uygulamaların kabulü ve/veya kullanılması halinde, İnternet sitemiz üzerinde yer alan bazı bilgilendirme metinlerimiz ve hizmetlerimiz kontrolümüz dışındaki üçüncü taraf internet sitelerine, uygulamalarına ve hizmetlerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. İşbu üçüncü taraf internet siteleri, uygulamaları ve hizmetleri tarafından toplanan bilgi ve verilerin güvenliği veya gizliliği Şirket’in sorumluluğunda değildir. İşbu üçüncü taraf internet sitesi ve uygulamalarının gizlilik ve kişisel verilerin korunması başta olmak üzere uyguladığı politikalar Şirket’in uyguladığı politikalara uyumlu olmayabilir. Söz konusu internet siteleri ve uygulamalara ilişkin bağlantıların ve ürünlerin Şirket’e ait internet sitesinde yer alması, bu üçüncü taraflar tarafından uygulanan politikaların Şirket tarafından onaylandığı ve Şirket’in sorumlu tutulabileceği anlamına gelmemektedir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

  • i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • vi. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • vii. (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • viii. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK BAŞVURUNUZ

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusu’nun Koşuyolu Mahallesi, Mahmut Yesari Caddesi No: 78 Kadıköy / İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Talebinizi yukarıda belirtilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK’nın 13/2. maddesi uyarınca, talebiniz en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilecek ve tarafınıza konutla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu tarafından yerine getirilecektir.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticari Unvan : ONP Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres : Koşuyolu Mahallesi, Mahmut Yesari Caddesi No: 78 Kadıköy / İstanbul
Telefon : 444 10 31
Faks : 0216 408 11 44
E-posta : [email protected]